Sóng Gió Khách Sạn

Sóng Gió Khách Sạn

Chính kịch Trung Quốc, Hồng Kông 2005

Ngôn ngữ: Thuyết Minh HD

Diễn viên: Ron Ng, Joe Ma, Kenix Kwok Ho-Ying, David Chiang Da-Wei, Mary Hon Ma-Lee, Ella Koon, Ellesmere Choi, Elaine Yiu, Felix Lok Ying-Kwan, Lo Hoi-pang

Đạo diễn:

Bình luận